Duohost je u partnerstvu sa raznim kompanijama koje pružaju Web usluge i sa njima Vam možemo pružiti licence po povoljnim cenama.

Licence

WHMSonic
4mes

4 €/mes

45 €/god

200 €/jednokratno

DirectAdmin
9mes

9 €/mes

HopeBilling
4mes

4 €/mes

30 €/jednokratno

Ažuriranja i podrška: 30 €/god (opciono)

PHPPROBID
200jednokratno

CMS za Aukcije i Oglase

v6: 100 €

v7: 200 €

Azuriranje na novu verziju (v8, v9): 100 €

Softaculous
1.5mes

VPS: 1.5 €/mes

Dedicated: 3.5 €/mes

PHP Melody
50jednokratno

VIDEO CMS

1 sajt: 50 € jednokratno (sa Powered by)

1 sajt: 60 € jednokratno (bez Powered by)